Návratnosť investície

Aby sme mohli vypočítať návratnosť Vašej investície, je potrebné uviesť tieto údaje:

  1. Počet a príkon svietidiel starej inštalácie
  2. Počet a príkon svietidiel novej inštalácie
  3. Doba svietenia ročne
  4. Cena za 1 MWh
  5. Cena novej svetelnej sústavy
  6. Cena novej elektroinštalácie
  7. Cena údržby starej elektroinštalácie a svetelnej sústavy