Pre firmy

Potrebujete osvetliť priestor a neviete si vybrať správne osvetlenie? Pri plánovaní osvetľovacej sústavy  je potrebné dôkladne zvážiť a použiť primeraný typ svietidiel, a patričnú pozornosť venovať aj ich umiestneniu a množstvu. Rovnako dôležitým parametrom pre vyhotovenie funkčného svetelno-technického projektu je určiť svetelné podmienky, nájsť a zvoliť vhodne použité technológie a mnohé ďalšie komponenty osvetľovacieho systému. V spoločnosti SLOVEX ALFA spol. s r.o. už od roku 1992 ponúkame pre našich zákazníkov vysoko kvalifikovanú a odbornú spoluprácu pri konzultácií, návrhoch a dodávkach svietidiel a komplexných osvetľovacích sústav. Sme tu, aby sme pre Vás našli tú najvýhodnejšiu alternatívu pre dosiahnutie optimálneho osvetlenia Vášho priestoru, a vytvorili Vám profesionálny svetelno-technický projekt na mieru zodpovedajúci Vašim predstavám a požiadavkám.

Pozrite si našu ponuku priemyselného osvetlenia cez e-shopPozrieť ponuku

OBHLIADKA VÁŠHO PRIESTORU A NÁVRH OPTIMÁLNEHO RIEŠENIA

Aby sme mohli navrhnúť najvhodnejšie riešenie osvetlenia interiéru či exteriéru, dôležitou súčasťou procesu výberu a nákupu svietidiel je obhliadka objektu. Môžete nám zaslať projektovú dokumentáciu, fotky, opis alebo nákresy Vášho priestoru, alebo Vás môžu naši odborní pracovníci navštíviť osobne. Spoločne nájdeme využiteľné spôsoby celého svetelného projektu, aby výsledkom nášho riešenia bol spokojný zákazník. Vytvoríme najvhodnejšiu alternatívu a návrh na rozmiestnenie a počet svetelných bodov. Projekt pripravíme tak, aby navrhnuté svietidlá dosiahli požadovaný výkon a intenzitu osvetlenia pri čo najnižších nákladoch, a zabezpečili tak rýchlu návratnosť investície, ako aj dlhodobú výraznú úsporu nákladov.

SVETELNO-TECHNICKÝ VÝPOČET

Svietidlá a osvetľovacie sústavy projektujeme do priemyselných a obchodných priestorov, kancelárií, škôl a vzdelávacích zariadení, hotelov a iných ubytovacích a zariadení, tiež pre verejné priestranstvá, komunikácie, parky a športoviská. Pri práci sa opierame o dlhodobú prax a praktické skúsenosti, vďaka ktorým Vám garantujeme profesionálny názor a odborný prístup. Po osobnej obhliadke priestoru alebo posúdení Vami poskytnutých podkladov navrhneme, vypočítame a vizualizujeme profesionálne osvetlenie podľa Vašich potrieb - od izby či kancelárie, cez celé poschodia alebo výrobné haly, až priemyselné komplexy a vonkajšie osvetlenie. Pre návrh a výpočet svetelných parametrov používame svetelno-technický program Dialux. Výsledný dokument Vám zašleme vo formáte pdf, ktorý je dokladom o tom, že náš svetelno-technický návrh spĺňa predstavy a požiadavky zákazníka na kvalitu a energetickú efektivitu, ako aj hygienické nároky pre osvetlenie pracovných priestorov.

Slovex Svetelno-Technický Výpočet

Slovex dodávka svietiel

DODÁVKA A INŠTALÁCIA SVIETIDIEL

Výsledkom nášho návrhu je moderný a spoľahlivý systém osvetlenia. Inštaláciu nami navrhnutého svetelného riešenia a jednotlivých svietidiel Vám vieme zabezpečiť  externe prostredníctvom našej spolupracujúcej elektromontážnej spoločnosti. Ak máte vlastných odborných pracovníkov alebo si viete inštaláciu obstarať individuálne, môžeme Vám dodať iba samostatné svietidlá bez inštalácie. 

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Návratnosť investícií je jeden z najdôležitejších ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú väčšinu podnikateľských a investičných rozhodnutí. Výhodou nami spracovaných svetelno-technických návrhov je nízka spotreba energie navrhnutých svietidiel a dlhá životnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu. Spoľahlivosť osvetľovacej sústavy, hospodárna prevádzka a z toho vyplývajúca úspora nákladov na elektrickú energiu, zabezpečí rýchlu návratnosť vložených investícií. Počiatočná investícia do výmeny osvetlenia nie je malá položka, a preto ako alternatívu financovania projektu ponúkame našim zákazníkom individuálne financovanie v spolupráci so spoločnosťou  Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o..

Návratnosť investície

Slovex návratnosť investície

Slovex záručný a pozáručný servis

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Naša zodpovednosť za svetelno-technický návrh nekončí iba odovzdaním svetelno-technického výpočtu zákazníkovi. Nakoľko ponúkame svietidlá a komponenty renomovaných svetových a domácich výrobcov, vieme Vám garantovať kvalitu a spoľahlivú prevádzku svetelných sústav počas dlhých rokov. Spoločnosť SLOVEX ALFA spol. s r.o. zaisťuje záručný aj pozáručný servis všetkých dodaných svietidiel, technickú podporu, ako aj promptné dodávky náhradných dielov. Štandardne poskytujeme zákonnú dvojročnú záruku, pri rozsiahlejších projektoch riešime záruku individuálnou dohodou. 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.